Začnite písať

RODIČOVSTVO

MUDr. Monika Michňová: Alkohol a radler nepatria do detských rúk

Alkohol deťom do rúk nepatrí! A ani radler

„Deti a hlavne ich mozgy je na alkohol veľmi citlivý v negatívnom slova zmysle. V nemocnici sme svedkami, že nám dovážajú stále nižšie ročníky detí s vysokým promile alkoholu v krvi a vo vážnych stavoch. Práve tieto strety s alkoholom môžu mať naozaj fatálny následok v podobe napr. aspirácie zvratkov alebo postupné psychické ťažkosti, zhoršené správanie, prospech v škole až prepadnutie do horšej kategórie v podobe užívania iných návykových látok a trestnej činnosti v neskoršom veku.“ uviedla vo svojom príspevku MUDr. Monika Michňová, ktorá chce poukázať na nepriaznivé dôsledky užitia alkoholických nápojov u detí a mladistvých.

Naučte svoje deti, že požívanie alkoholu neprospieva ich zdraviu a prináša iba negatívne dôsledky do ich životov

canva/ Africa images

Učme deti správnym návykom

Ako pani MUDr. Monika napísala vo svojom príspevku „Nenechajme to byť ľahostajné.“  Hoci alkohol je bežne prítomný v našich životoch, nemali by sme ho vnucovať našim deťom. Je dôležité ich naučiť, že alkohol neposkytuje žiadne výhody pre ich zdravie ani neprináša pozitíva do ich životov. Okrem toho je kľúčové vysvetliť im, že alkohol je určený pre dospelých, a to z dôvodu, že deti sú ešte vo vývoji a vystavenie alkoholu by mohlo mať pre ich rast a vývoj závažné dôsledky.

Deti a alkohol sú dva svety, ktoré by sa nikdy nemali stretávať.

Alkohol a jeho negatívne následky pre deti

MUDr. Monika Michňová veľmi jasne poukazuje na negatívny vplyv alkoholu na deti: „Alkohol má na deti veľmi negatívny vplyv. Ich mozog nie je pripravený na takýto druh stimulácie a môže to viesť k dlhodobým zdravotným a psychickým problémom. Je dôležité, aby rodičia pochopili, že aj malé množstvo alkoholu môže mať vážne následky.“

Prečítajte si: Minidiamondblog varuje: Ako digitálna doba ničí naše deti

Spoločne môžeme zmeniť tento trend

Poďme teda spoločne učiť naše deti správnym návykom a chrániť ich pred negatívnymi vplyvmi alkoholu. Učme ich, že alkohol patrí do rúk dospelým a že pre deti môže byť veľmi nebezpečný. Spoločne môžeme zmeniť tento trend a zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre naše deti a najmä „nerobme z toho poľahčujúcu okolnosť“!

Zdroj titulnej foto: canva/ Peopleimages.com – YuriArcurs

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár