Začnite písať

CHOROBY

Pes equinovarus congenitus: Ortopedická vada, ktorá je náročná

Pes equinovarus congenitus

Golfová noha, známa aj ako pes equinovarus congenitus alebo v minulosti konská noha, je najčastejšou vrodenou ortopedickou vadou nôh. Táto deformita sa vyznačuje skrátením svalov a väzivových tkanív na predkolení a nohe, čo spôsobuje, že chodidlo postihnutej nohy je otočené smerom k telu. V nasledujúcom článku sa podrobne pozrieme na príznaky, diagnostiku, liečbu a prevenciu tejto ortopedickej vady.

Príznaky golfovej nohy

Golfová noha sa prejavuje niekoľkými typickými príznakmi:

  • Nárt a chodidlo sú ohnuté smerom dolu a dovnútra: Jedná sa o typický znak golfovej nohy. Chodidlo sa javí ako keby bolo otočené smerom k stredu tela.
  • Chodidlo sa zdá byť obrátené naruby: V niektorých prípadoch môže deformácia spôsobiť, že chodidlo vyzerá, akoby bolo úplne obrátené, čo je jasný znak, že niečo nie je v poriadku.
  • Dĺžka nôh nie je rovnaká: Zvyčajne je postihnutá noha kratšia ako tá zdravá, čo môže viesť k nerovnomernému chodeniu a komplikáciám s pohybom.
  • Slabé a nedostatočne vyvinuté svaly na postihnutej nohe: Svaly, najmä na lýtkach a pod kolenom, sú slabšie a nie sú tak dobre vyvinuté ako by mali byť.

Aj keď môžu tieto deformácie vyzerať desivo, obvykle nie sú bolestivé.

Golfová_nožička_alebo_kedysi_známa_aj_ako_konská_noha[1]

canva/ Getty Images

Kedy sa dá táto deformácia diagnostikovať?

Diagnostika golfovej nohy môže prebehnúť už počas tehotenstva pri prenatálnom ultrazvukovom vyšetrení. Ak nie je vada zistená pred narodením, obvykle je rozpoznaná po narodení pri prvých lekárskych prehliadkach. Ak si všimnete neobvyklý tvar nohy u svojho novorodenca, je dôležité ihneď vyhľadať lekársku pomoc.

Príčiny golfovej nohy

Golfová noha je idiopatické ochorenie, čo znamená, že presná príčina nie je známa. Predpokladá sa, že ide o kombináciu genetických faktorov a faktorov životného prostredia. Medzi rizikové faktory patria:

  • Genetika: Výskyt ochorenia v rodine zvyšuje riziko.
  • Ďalšie vrodené vady: Niekedy sa golfová noha vyskytuje spoločne s inými vadami, ako je rázštep chrbtice.
  • Faktory životného prostredia: Fajčenie počas tehotenstva a znížené množstvo plodovej vody môžu zvýšiť riziko.

Komplikácie

Bez včasnej liečby môže golfová noha spôsobiť niekoľko závažných komplikácií:

  • Degeneratívne zmeny (artróza): Nesprávne postavenie kĺbov môže viesť k ich predčasnému opotrebovaniu.
  • Neschopnosť normálnej chôdze: Pacienti môžu mať problémy s chôdzou a správnym došľapom na nohu.
  • Psychické problémy: Deformity nôh môžu viesť k sociálnej izolácii a psychickým problémom.
Pes equinovarus congenitus

canva/ Getty Images Pro

Prevencia

Prevencia golfovej nohy nie je úplne možná vzhľadom na neznámu presnú príčinu. Avšak, vyhnutie sa fajčeniu a konzumácii alkoholu počas tehotenstva môže znížiť riziko vrodených vád všeobecne.

Diagnostika už zistenej golfovej nožičky

Golfová noha je často diagnostikovaná fyzikálnym vyšetrením, pretože jej vzhľad je atypický. Niekedy môžu byť vykonané ďalšie vyšetrenia, ako je röntgen alebo MRI, aby sa lepšie určil rozsah deformácie.

Liečba golfovej nohy

Liečba golfovej nohy je najúčinnejšia, keď je začatá čo najskôr po narodení. Existujú dve hlavné metódy liečby: konzervatívna ( Ponsetiho metóda) a operačná.

Prečítajte si: Zajakávanie: Pomôžte dieťaťu hovoriť plynulo

Ponsetiho metóda alebo aj konzervatívna: Revolučný prístup k liečbe golfovej nohy

Jednou z najúspešnejších a najrozšírenejších metód liečby golfovej nohy je Ponsetiho metóda, ktorú vyvinul profesor Ignacio Ponseti. Táto konzervatívna liečebná technika poskytuje nádej mnohým rodinám a prináša významné výsledky pri korekcii deformácie nohy. Postup je relatívne jednoduchý a zároveň mimoriadne účinný, a preto sa stal zlatým štandardom v liečbe tejto vady.

Mobilizácia a sadrová fixácia: Liečba začína nastavením nohy do správnej polohy, ktorá sa každý týždeň udržiava pomocou novej sádry. Tento krok zabezpečuje, že noha dieťaťa pomaly, ale isto prechádza do správnej pozície.

Tenotómia Achillovej šľachy: Po niekoľkých týždňoch, kedy je noha fixovaná v sadre, sa často vykonáva malý chirurgický zákrok, známy ako tenotómia. Cieľom je preťať Achillovu šľachu na päte, aby sa umožnilo ďalšie zlepšenie polohy päty.

Ponsetiho metóda

zdroj: https://achilleus.cz/2020/06/07/dlahy-nocni-mura-a-velka-zodpovednost-rodicu/

Nosenie špeciálnej dlahy: Keď je noha úspešne prevedená do správnej polohy, nasleduje fáza, kedy dieťa nosí špeciálnu dlahu. Táto dlaha zabezpečuje, že noha zostane v správnej polohe. Spočiatku sa nosí nepretržite, no neskôr už len počas spánku, aby sa zabránilo možnému vráteniu sa deformácie.

Vďaka Ponsetiho metóde môžu deti s golfovou nohou dosiahnuť úplné uzdravenie a viesť aktívny život bez výraznejších obmedzení. Táto metóda vyžaduje dôslednú spoluprácu rodičov a pravidelné návštevy u špecialistu, ale jej vysoká úspešnosť a pozitívny dopad na kvalitu života detí ju robia obľúbenou voľbou v boji proti tejto vrodené deformácii.

Ponsetiho metóda má úspešnosť až 95 %, ale vyžaduje dôslednú spoluprácu rodičov.

Operačná liečba

Ak konzervatívna liečba zlyhá, je nevyhnutná operácia, pri ktorej sa predlžujú väzy a šľachy nohy. Po operácii je noha fixovaná sadrou na niekoľko mesiacov a následne sa nosí dlaha, aby sa zabránilo recidíve.

Golfová noha je najčastejšou vrodenou deformitou dolnej končatiny, ktorá vyžaduje včasnú a správnu liečbu pre zabezpečenie normálnej funkcie nohy. Aj keď sa na prvý pohľad môže javiť ako vážna vada, vďaka moderným liečebným metódam, ako je Ponsetiho metóda, môžu deti s touto vadou viesť plnohodnotný a aktívny život ako napríklad hrať futbal či tancovať.

Deti_s_pes_equinovarus_congenitus_dokážu_viesť_plnohodnotný_a__aktívny_život,_ak_sa_dodrží_správny_postup_liečby_a_rodičia_v_tom_zohrajú_nesmierne_dôležitú_úlohu[1]

canva/ matimix

Zdroj titulnej foto: canva/Getty Images Pro

Zdroj článku: https://cs.medlicker.com/2192-golfova-noha-pes-equinovarus

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár