Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Počas externej maturity nastali na slovenských školách viaceré pochybenia

skúšky

Štátna školská inšpekcia zistila pri externých maturitách viaceré pochybenia v rámci kontroly činnosti školských koordinátorov a administrátorov, ale aj predsedov predmetových maturitných komisií. Inšpekcia skontrolovala maturity na 45 gymnáziách a 69 stredných odborných školách.

Medzi najzávažnejšie nedostatky patrí nedodržanie času začiatku testovania stanoveného v harmonograme či nedodržanie stanoveného času na doručenie a rozdanie zadaní. Priebeh testovania narúšalo aj nedodržanie pokynov pri práci s nahrávkami alebo nekorektné a neúplné zadávanie pokynov týkajúcich sa samotnej práce s testami, ako aj nevypnutie mobilného telefónu. Aj prerušenie oddeľovania odpoveďových hárkov od kópií alebo neprítomnosť žiakov a administrátora v učebni počas zverejňovania zadaní. Tieto pochybenia mohli mať vplyv na objektivitu testovania.

„Ak chceme, aby boli maturitné skúšky skutočne objektívne, dodržiavanie pokynov Národného inštitútu vzdelávania a mládeže je viac než potrebné,“ uviedla hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská.

Prečítajte si: PS chce zvýšiť odvodovú odpočítateľnú položku pre dôchodcov aj študentov

„Tieto zistenia nie sú novinkou, práve naopak, rovnaké problémy sa nám potvrdzujú každoročne,“ skonštatovala Štofková Dianovská.

maturitná skúška

Zdroj: SITA Autor: Martin Havran

Štátna školská inšpekcia v tejto súvislosti odporúča riaditeľom škôl zabezpečiť školského koordinátora, ktorý bude zodpovedne plniť všetky úkony spojené s externou časťou a písomnou formou internej časti maturitnej skúšky a zabezpečiť ich priebeh v súlade s pokynmi národného inštitútu.

 

Zdroj: SITA

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár