Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Počet škôl, ktoré porušili pravidlá pri Testovaní 9 sa zvýšil

skúšky

Počet slovenských škôl, ktoré pri Testovaní 9 nedodržali pokyny Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM), sa oproti minulému roku zvýšil. Vyplýva to z kontroly Štátnej školskej inšpekcie, ktorá prebehla v 91 základných školách a 19 gymnáziách, čo predstavuje 14,9 percenta zo všetkých škôl, kde sa testovanie uskutočnilo.

„Pokyny NIVaM zabezpečujú zásady rovnakého zaobchádzania pre všetkých zúčastnených žiakov a zabraňujú získaniu neoprávnených výhod počas externého testovania. Podľa správy, ktorú zverejnil NIVaM, však výsledky testovania opakovane poukazujú aj na veľké regionálne rozdiely na úrovni okresov a signalizujú významný vplyv socioekonomického statusu na výsledky žiaka, čo je alarmujúce,“ poznamenala hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská.

Inšpekcia nedostatky objavila v 16,5 percenta základných škôl a v 15,8 percenta gymnázií. Nedostatky súviseli najmä s nedodržaním pokynov pre školských koordinátorov a administrátorov. Išlo napríklad o otváranie zásielok s testami v prítomnosti člena Rady školy či nevypĺňanie povinného elektronického dotazníka. Zaznamenali aj nekorektné správanie.

Testovanie 9

Zdroj: TASR Autor: František Iván

„Medzi ďalšími nedostatkami v základných školách sa objavili aj niektoré závažné, ako neprihlásenie všetkých žiakov 9. ročníka na testovanie T-9 či neprítomnosť riaditeľa školy počas testovania,“ doplnila hlavná školská inšpektorka.

Prečítajte si: Detská Univerzita Komenského otvára sekundárny stupeň pre staršie deti

Inšpekcia upozornila na potrebu zabezpečiť primeraný počet pedagogických zamestnancov iných škôl, ktorí budú vykonávať externý dozor. Okrem toho podľa nej treba tiež upraviť časový harmonogram testovania a osobitný harmonogram testovania pre žiakov s upravenými podmienkami v osobitných testovaných skupinách tak, aby bolo možné dodržať stanovený čas pre jednotlivé činnosti počas testovania. „Krátkosť vymedzeného času sa prejavuje najmä v školách, kde sa testovanie realizuje vo viacerých skupinách,“ dodala.

 

Zdroj: TASR

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár