Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

PISA testovanie ukázalo, že slovenskí žiaci zaostávajú v tvorivom myslení

matutitná skúška

Medzinárodná štúdia PISA ukázala, že slovenskí žiaci v oblasti tvorivého myslenia zaostávajú za priemerom štátov OECD. Kým skóre 15-ročných žiakov na Slovensku bolo v tejto oblasti 29 bodov, priemer štátov OECD bol na úrovni 33 bodov. Testovanie v oblasti tvorivého myslenia v rámci PISA je novinkou, ktorá pribudla v roku 2022.

Slovenskí žiaci dosahujú výsledky pod priemerom OECD

Ako ozrejmila riaditeľka odboru hodnotenia a monitorovania vzdelávania v Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže (NIVaM) Ivana Pichaničová dôvodom zaradenia tejto oblasti do testovania je súčasná spoločenská situácia, v ktorej úspech čím ďalej tým viac závisí od inovácií a nových poznatkov.

V oblasti tvorivého myslenia bola testovaná mládež zo 64 krajín vrátane Slovenska. Medzinárodná štúdia PISA sa koná v trojročných intervaloch, od roku 2000. V školskom roku 2021/2022 išlo na Slovensku o jej ôsmy cyklus, prvé meranie tu bolo realizované v roku 2003.

Na Slovensku sa do testovania PISA 2022 v oblasti tvorivého myslenia zapojilo zhruba 5 800 žiakov zo všetkých typov škôl. Testovanie realizoval NIVaM od 25. apríla do 13. mája 2022 na vzorke 292 škôl. Priemerné skóre slovenských žiakov bolo 29 bodov.

V rámci štátov OECD dosiahli porovnateľný výkon ako slovenskí žiaci ich rovesníci zo Slovinska či Mexika, mimo OECD to boli žiaci v Srbsku, Uruguaji či Spojených arabských emirátoch. Nižší výkon podali žiaci z Grécka, Kostariky či Kolumbie.

„Do skupiny žiakov s najnižšou úrovňou tvorivosti sa v cykle PISA 2022 zaradilo 33,3 percenta slovenských žiakov, čo je významne väčšie zastúpenie v porovnaní s priemerom krajín OECD (21,7 percenta). Žiaci patriaci do skupiny žiakov s najnižšou úrovňou tvorivosti dokážu navrhnúť veľmi jednoduché grafické zobrazenia, v ktorých je málo detailov. Dokážu spracovať bežné témy alebo bežné myšlienkové prepojenia a pri tvorbe odpovede vychádzajú zo situácií, ktoré dobre poznajú,“ vysvetľuje ministerstvo.

Prečítajte si: Katarína Sušková: Slovenskí žiaci nie sú vedomostne na tom tak zle, ako sa hovorí na sociálnych sieťach

Najlepšie sú na tom žiaci gymnázií

Najviac žiakov, ktorí nedosiahli ani základnú úroveň zručností v danej oblasti, bolo zo stredných odborných škôl z nematuritných učebných odborov. Išlo o 73 percent z nich. Na základných školách bolo 46 percent žiakov, ktorí dosahovali najnižšiu úroveň tvorivosti, a v prípade stredných odborných škôl v maturitných študijných odboroch to bolo 24 percent.

„Na opačnej strane spektra môžeme pozorovať percentuálne zastúpenie našich 15-ročných žiakov v skupine žiakov s najvyššou úrovňou tvorivosti, ktorú dosiahlo na Slovensku 21 percent žiakov,“ uvádza MŠVVaM SR. Percentuálny podiel slovenských žiakov v skupine s touto úrovňou tvorivosti je ale o šesť percenuálnych bodov nižší, než je priemer v štátoch OECD.

„Žiaci na najvyššej úrovni tvorivosti sa dokážu produktívne zapojiť do vytvárania nápadov – v rámci vytvárania originálnych nápadov aj rôznych nápadov vo všetkých typoch úloh. Žiak dokáže vymyslieť viacero kvalitatívne odlišných spôsobov, ktorými vyjadrí svoju predstavivosť, nájde riešenie problémov alebo dokáže identifikovať slabé miesta existujúcich riešení,“ priblížil rezort školstva.

Najviac žiakov na tejto úrovni bolo medzi gymnazistami, v prípade osemročných gymnázií bol ich podiel 48 percent, na štvorročných gymnáziách 48,4 percenta. Na stredných odborných školách s maturitným študijným odborom to bolo 23 percent žiakov.
Prečítajte si: PS chce zvýšiť odvodovú odpočítateľnú položku pre dôchodcov aj študentov

Pre ministra školstva sú výsledky výzvou

Vplyv na výkon žiakov v oblasti tvorivého myslenia má podobne ako v ostatných sledovaných oblastiach aj socioekonomické zázemie. Rozdiel medzi žiactvom s vyšším socioekonomickým statusom a nižším socioekonomickým statusom je v rámci štátov OECD 9,5 bodu. Na Slovensku je tento rozdiel ešte väčší, predstavuje 14 bodov.

„Kreatívne myslenie je kľúčom k príprave detí na dynamický svet, ktorý sa neustále mení vďaka technologickému pokroku, novým vedeckým objavom a výskumu. Toto myslenie umožňuje deťom vykonávať úlohy, ktoré stroje nedokážu plnohodnotne nahradiť a zároveň im pomáha pružne reagovať na nečakané výzvy,“ uviedol rezort školstva.

Štúdia PISA tvorivé myslenie definuje ako schopnosť produktívne kreovať, vyhodnocovať a vylepšovať nápady, čo môže viesť k novým poznatkom či jedinečným riešeniam.

„Výsledky slovenských žiakov v oblasti tvorivého myslenia sú pre nás výzvou a zároveň podnetom na hlbšie zamyslenie sa nad spôsobmi, ako tieto zručnosti v našom vzdelávacom systéme efektívnejšie rozvíjať. Tieto výsledky nás utvrdzujú v tom, že rozbehnuté reformy sú naozaj dôležité a je potrebné ich podporiť ďalšími opatreniami. Pomôcť môže práve kurikulárna reforma, ktorá otvára príležitosti pre školy učiť inovatívne a s ohľadom na potreby každého žiaka. Zmeny vo vzdelávaní patria medzi naše kľúčové nástroje, ktoré majú potenciál zvrátiť negatívny trend výsledkov testovania PISA, v ktorých je skóre slovenských žiakov pod priemerom,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker.

 

 

Zdroj: SITA

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár