Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Preddavky z brigád: Kedy sú povinné pre študentov?

baristka

Blížia sa letné prázdniny a s nimi aj letné študentské brigády. Aké sú povinnosti študentov voči štátu, kedy sú pre nich preddavky z brigád povinné? Ako je to s daňovým priznaním? A čo v prípade, že študent brigáduje v zahraničí?

Brigádnici nemusia platiť preddavky, ak majú príjem nižší ako 470 eur.  To znamená, že nemusia platiť preddavok na daň vo výške 19 % z odmeny, ktorú za brigádu dostanú, ak si uplatnia nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Táto suma je v roku 2024 stanovená na 470,54 eur mesačne.

„Ak si ju študent uplatní, pri výpočte mesačného preddavku na daň sa jeho základ dane, z ktorého sa preddavok počíta, zníži o túto sumu. Ak základ dane, ktorým je hrubý príjem znížený o poistné, nepresiahne 470,54 eur za mesiac, nie je povinný preddavky platiť,“ vysvetlila hovorkyňa finančnej správy Drahomíra Adamčíková.

Prečítajte si: Na VŠ sa zmení prístup k podpore tehotných študentiek

Nezdaniteľná časť sa však neuplatní automaticky. Ak chce študent využiť toto zvýhodnenie, podpíše u zamestnávateľa tlačivo Vyhlásenie na uplatnenie NČZD na daňovníka a daňového bonusu. V prípade, že uzatvorí dohodu o brigádnickej činnosti u viacerých zamestnávateľov, nezdaniteľnú časť si môže uplatniť len u jedného z nich.

„Finančná správa upozorňuje študentov, že ak ich celkové zdaniteľné príjmy v tomto roku presiahnu sumu 2823,24 eur, sú povinní podať do konca marca 2025 daňové priznanie. Ak ich príjmy budú nižšie ako uvedená suma, potom nebudú povinní podávať daňové priznanie,“ uviedla Drahomíra Adamčíková.

plavčík

Zdroj: Freepik

Ak však zamestnávateľ zrážal študentom preddavky na daň, môžu podať daňové priznanie dobrovoľne aj pri nižšom príjme. V takom prípade sa im zrazené preddavky vrátia v podobe daňového preplatku, ak presiahnu sumu 5 eur. Potrebné je však vyplniť žiadosť, ktorá je súčasťou daňového priznania.

Ak študent pracuje v zahraničí, vo väčšine prípadov daň z tohto príjmu na Slovensku neplatí. Príjem, ktorý dosiahne, je totiž zdanený v krajine, v ktorej prácu vykonáva. „Ak mu vznikne povinnosť podať daňové priznanie, tzn. jeho celkové zdaniteľné príjmy zo zdrojov v SR a v zahraničí presiahnu sumu 2823,24 eur, potom pri príjmoch zo zahraničia uplatní príslušnú metódu na zamedzenie dvojitého zdanenia. Preddavky na daň zrazené v zahraničí sa študentovi nevrátia cez daňové priznanie podané v SR,“ dodala hovorkyňa finančnej správy.

 

Zdroj: TASR

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár