Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Študentská rada reaguje na optimalizáciu stredných škôl

študent na vysokej škole

Študentská rada stredných škôl dúfa, že optimalizácia siete stredných škôl neprinesie problémy pre žiakov z menších regiónov. Plošné zlúčenie by podľa študentskej rady znamenalo aj zhoršenie prístupu k škole. Rada tiež poukázala na nepriaznivú dopravu pre študentov na Slovensku či na stratu individuálnej identity škôl. 

O zámere ministra školstva Tomáša Druckera, optimalizovať stredné školy sme vás informovali v našom článku:

Ministerstvo školstva plánuje optimalizáciu siete stredných škôl

„Optimalizácia stredných škôl prináša potenciál na výrazné zlepšenie vzdelávacieho systému, avšak je potrebné dôkladne zvažovať všetky aspekty a implementovať zmeny s ohľadom na potreby a záujmy všetkých zainteresovaných strán,“ zdôraznili zástupcovia študentov.

Študentská rada návrh z dielne rezortu školstva podporuje. Avšak v procese optimalizácie vidia viacero výhod aj nevýhod, ktoré závisia od konkrétnych opatrení a ich implementácie.

Prečítajte si: Aké majú absolventi povinnosti voči štátu po skončení štúdia?

Rada upozornila na to, že strata individuálnej identity škôl môže mať negatívny dopad na študentskú komunitu a tradície škôl v rámci regiónov. Učitelia, rodičia a študenti tiež podľa nich môžu byť v rámci optimalizácie stredných škôl rezistentní voči zmenám. „Doprava na Slovensku, ktorá je v mnohých regiónoch veľmi nepriaznivá pre študentov, je ďalším dôležitým problémom.“

Študenti dodali, že špecializácia škôl môže lepšie vyhovieť individuálnym potrebám a talentom študentov. Zároveň optimalizácia podľa nich môže zvýšiť prepojenia medzi školami a zamestnávateľmi prostredníctvom stáží a praxe.

 

Zdroj: TASR

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár