Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Únia miest Slovenska nesúhlasí s reformou financovania materských škôl

deti v škôlke

Únia miest Slovenska nesúhlasí s reformou financovania materských škôl a aktuálnym riešením podpory cudzincov v mestách. Problémom vidia nielen financovia materských škôl, ale aj samotných samospráv. Únia miest Slovenska preto vyzvala vládu, aby urýchlene konala. 

O zmene vo financovaní materských škôl sme vás informovali v našom článku

Ministerstvo školstva chce financovať materské školy a školské kluby zo štátneho rozpočtu

 

Podľa Únie miest Slovenska je aktuálny stav fungovania samospráv dlhodobo neudržateľný. Nakoľko hlavným zdrojom financovania samospráv bola daň z príjmu fyzických osôb, ktorá skončila v máji tohto roka v mínuse približne 25 miliónov eur. Dôvodom bolo finálne zúčtovanie uplatnenia daňového bonusu pre živnostníkov a zamestnancov. Ak by v máji samosprávy nedostali peniaze z dane z príjmu právnických osôb vo výške 157.697 eur, na ich účtoch by svietila nula.

„To, čo bolo zo strany rezortu financií prezentované ako veľká pomoc, dopadlo ako psia povinnosť štátu neobrať samosprávy o minimálny zdroj príjmov. Oceňujeme, že Ministerstvo financií Slovenskej republiky s nami komunikuje aspoň na úrovni štátnych tajomníkov, no naďalej budeme žiadať pána ministra o rokovanie a prijatie zásadného riešenia,“ uviedol prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček.

Únia miest Slovenska (ÚMS) naďalej žiada,, aby sa vláda jasne vyjadrila, ako majú samosprávy zvládnuť aktuálnu finančnú situáciu, kedy sa v mestách rozpadávajú tohtoročné rozpočty a ohrozené sú aj rozpočty pre rok 2025. ÚMS tiež upozornila, že táto situácia je vyvolaná dlhodobým neriešením systémovej zmeny vo financovaní samospráv. Preto pripravila komplexnú zmenu financovania samosprávy a je pripravená diskutovať o nej s rezortom financií.

Prečítajte si: Štát zlyhal pri strategickej práci s mládežou

Nesúhlas vyjadrila ÚMS aj s aktuálnym návrhom zákona o financovaní materských škôl. Ministerstvo financií vyzvala, aby reformu prepracovala. Materské školy sú pod kompetenciou samospráv, po reforme však budú financované štátom, ktorý podľa únie zoberie samosprávam časť podielových daní určený pre aktuálny počet detí. Mestá tak podľa nej prídu o peniaze natrvalo.

Únia vníma tiež zásadné rozdiely pri financovaní súkromných a obecných materských škôl. Súkromné školy sa podľa nej nemusia zaoberať niektorými povinnosťami, pretože tie za nich riešia obecné školy, no s tým sú spojené vyššie finančné náklady. Doplnila, že súkromné materské školy sú viac zvýhodňované, pričom obecné materské školy si často musia na svoju prevádzku hľadať iné zdroje financovania.

Zástupcovia únie vyzvali tiež vládu, aby urýchlene riešila aj financovanie služieb samospráv poskytovaných cudzincom s dlhodobým pobytom na Slovensku. Podčiarkla, že rast počtu ekonomicky aktívnych cudzincov je pre hospodársky rozvoj Slovenska nevyhnutnosťou. K 31. decembru 2023 ich počet vzrástol na 311.406. V období rokov 2004 až 2023 tento počet stúpol takmer jedenásťnásobne. Práve preto považuje únia za nevyhnutné, aby podpora cudzincov nebola financovaná na úkor obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt v mestách a obciach.

 

Zdroj: TASR

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár