Začnite písať

zaujímavosti

Viete, v ktorej krajine žijú najšťastnejšie deti na svete?

šťastné deti
Viete, v ktorej krajine žijú najšťastnejšie deti na svete? Keď sa hovorí o najšťastnejší ľuďoch sveta, tak väčšine z nás ako prví napadnú Dáni. Ako je to však s deťmi? Ktoré deti sú tými najšťastnejšími? Podľa správy UNICEF je Holandsko krajinou, v ktorej žijú najšťastnejšie deti na svete. Aké je tajomstvo Holandských rodičov?

Celosvetová organizácia UNICEF pravidelne analyzuje situáciu detí v rôznych krajinách sveta. UNICEF pri zameraní sa na 41 krajín s vysokými príjmami, zohľadnením fyzického i psychického zdravia, ktoré majú navyše vysoký rozvoj akademických a sociálnych zručností, zistili, že Holandsko sa pravidelne ukazuje ako krajina, kde žijú najšťastnejšie deti sveta. Holandsko tak porazilo nielen Dánsko, ale aj Nórsko, čo sú krajiny známe tým, že tam žijú šťastní ľudia.

Najhoršia situácia detí sa v tomto výskume ukázala v Čile, v Bulharsku a v USA.

minervastudio/canva

Prečo sú holandské deti najšťastnejšie?

Podľa autorky knihy The Working Parent´s Survival Guide (Príručka prežitia pre pracujúceho rodiča) Anity Cleare sú holandské deti šťastné vďaka priaznivým sociálno-ekonomickým faktorom, nakoľko blaho a potreby dieťaťa sú v prosperujúcej krajine ľahko dosiahnuteľné.

Zároveň Anita Cleare poukazuje aj na to, že vo výchove holandských rodičov je kľúčová asertívnosť – stanovenie si jasných hraníc, ktoré však idú ruka v ruke s láskavosťou a srdečnosťou voči dieťaťu. Holandské deti poznajú hranice od útleho veku, ale tieto hranice ich nijako neobmedzujú ani nezväzujú.

Navyše v Holandsku neexistujú tabu témy. V tejto krajine je rovnosť vo výchove detí, do ktorej sa zapájajú mamy aj otcovia rovnakou mierou.

Prečítajte si:  Úprimný rozhovor o živote mamy dievčaťa s aspergerovým syndrómom

Na šťastie holandských detí vplýva aj holandské školstvo

V Holandských školách sa cení rozmanitosť detí. Individuálny talent detí je veľmi dôležitý, neexistuje tu súťaživosť. V holandských školách je 100 % inklúzia.

„Vyrastanie v kultúre, kde sa oslavujú jedinečné talenty každého človeka a deti majú pocit, že môžu byť tým, kým chcú, a nie sú posudzované, pravdepodobne pomáha zvyšovať úroveň šťastia detí. Prispieva k pozitívnejším priateľstvám aj pozitívnejšej kultúre,“ uviedla Anita Cleare.

šťastné deti

Zdroj: Freepik

Holandské rodičovstvo je výnimočné

Známa britská autorka a prekladateľka Michelle Hutchinson tvrdí, že holandské rodičovstvo je výnimočné.

„Prezradím vám tajomstvá šťastného detstva holandských detí. Prvé – hrajú sa vonku bez toho, aby na nich dávali rodičia pozor. Ich hra je teda nezávislá. Bicyklujú sa aj v daždi a bez dozoru – na bicykli chodia do školy, do prírody, k priateľom. Holandsko má zabezpečené cyklocesty. Keď sa dieťa dostane na bicykel bez rodiča, prestáva sa pýtať a začne sa viac spoliehať samo na seba. Tretie – rodina trávi spolu veľa, veľa času. Priemerne trávia rodičia v práci 32 hodín týždenne, čo je najmenej, ak si to porovnáte s ostatnými krajinami. Menej kladú dôraz na symboly statusu, viac sa starajú o rodinu a seba, čím sú výbornými vzormi pre deti. Deti majú menej domácich úloh a viac času na neriadenú hru. Aj po škole trávia čas v kluboch, kde sa hrajú, venujú koníčkom, športu. Nepociťujú akademický tlak, nepodporuje sa súťaženie, chyby sú vítané, pretože pomáhajú učeniu a dôležitejšie je do školy sa tešiť ako v nej excelovať. Piate – rodičia majú s deťmi otvorené konverzácie o sexe, reprodukcii, intimite a hraniciach. Čo to znamená? Že tu deti prichádzajú o panenstvo neskôr než v iných krajinách. Rozhovory o sexe dávajú deťom silu nastavovať si vlastné hranice a podporujú ich v tom sebavedomo o sebe rozhodovať,“ vysvetlila počas reťazi prednášok TEDx v Poľsku.

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár