Začnite písať

CHOROBY

Zajakávanie: Pomôžte dieťaťu hovoriť plynulo

Zajakávanie

Zajakávanie, často označované ako koktavosť alebo odborne balbutismus, je rečová porucha charakterizovaná nechceným opakovaním, predlžovaním alebo blokovaním častí slov. Táto porucha ovplyvňuje 1,5 až 5% ľudí, pričom je trikrát častejšia u chlapcov ako u dievčat.

Kritické obdobie vývoja

Najnáchylnejšie obdobie pre vznik zajakávania je medzi druhým a piatym rokom života, keď deti si intenzívne osvojujú jazykové schopnosti. Okolo 60% detí začne prejavovať príznaky zajakávania práve okolo veku troch rokov. V tomto veku sa môže objaviť aj tzv. fyziologická zajakavosť, ktorá zvyčajne spontánne zmizne. Je dôležité, aby rodičia v tomto období aktívne podporovali rozvoj reči dieťaťa prostredníctvom spievania, recitovania a čítania.

Prečítajte si: Deti, ktoré nerozprávajú: Ako riešiť oneskorený vývin reči

Príčiny zajakávania

Príčiny tejto poruchy nie sú úplne jasné, ale predpokladá sa, že na túto poruchu vplývajú tieto viaceré faktory:

  • Genetické faktory: Dedičnosť a vplyvy prostredia.
  • Neurologické faktory: Menšie poškodenia mozgu počas tehotenstva alebo narodenia.
  • Psychické faktory: Traumatické zážitky, strach alebo stres.
  • Environmentálne faktory: Prehnané očakávania, náročný prechod do školy, nesprávne výchovné metódy a ďalšie.
  • Zdravotné problémy: Napríklad zápaly mozgu alebo cerebrálna paralýza.
Zajakávanie_môže_mať_rôzne_spektrum_faktorov,_ktoré_stoja_za_touto_poruchou[1]

canva/ bsd studio

Stupne závažnosti zajakávania sa

Existujú tri hlavné stupne závažnosti zajakávania:

Ľahká forma: Časté opakovanie zvukov na začiatkoch slov.

Stredne ťažká forma: Slová začínajú tvrdo a sú predlžované.

Ťažká forma: Výrazné ťažkosti s vyjadrovaním, fyzické napätie pri pokuse o reč, problémy s dýchaním a nervové tiky.

Aké sú postupy pri liečbe zajakávania?

Liečba zajakávania je komplexná a vyžaduje multidisciplinárnu spoluprácu, vrátane logopédov a detských psychológov. Čím skôr začne terapia, tým lepšie sú výsledky. Základ tvorí pravidelné stretnutia s logopédom a konzistentné precvičovanie doma.

Maľovanie_vplýva_na_zajakávanie_taktiež_pozitívne[1]

canva/ Pexels

Efektívna komunikácia s dieťaťom

Ako rodič môžete dieťaťu pomôcť:

  • Trpezlivosťou: Neprerušujte dieťa a nechajte ho dokončiť svoje myšlienky.
  • Pomalým a jasným hovorením: Uľahčíte mu porozumenie a napodobňovanie.
  • Udržiavaním očného kontaktu: Zabezpečte plnú pozornosť počas rozhovorov.
  • Posilňovaním sebavedomia: Chváľte dieťa za pokroky a povzbudzujte ho.
  • Zapájaním do zábavných aktivít: Napríklad kreslenie alebo spievanie, ktoré môžu redukovať stres z reči.

Zajakávanie môže významne ovplyvniť sociálne vzťahy a sebavedomie dieťaťa, no s vhodnou podporou a správnou terapiou môže dieťa získať potrebné zručnosti na zvládnutie tejto výzvy a plnohodnotný rozvoj svojich komunikačných schopností

Pri_zajakávaní_si_čítajte_alebo_spievajte_so_svojimi_deťmi[1]

canva/ Pexels

zdroj titulnej foto: canva/ Getty Images

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár