Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Minister školstva nastolil široký záber, školskí odborári to vítajú

Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZ školstva) Pavel Ondek škonštatoval, že minister školstva Tomáš Drucker po svojom nástupe nastolil široký záber. Podotkol však, že na jedno štvorročné funkčné obdobie je úloh mnoho a je toho názoru, že za taký krátky čas nebude možné zvládnuť ich.

„Preto bude treba vytipovať, ktoré sú prioritné,“ tvrdí Ondek. Zároveň dodáva, že prioritou je najmä zvyšovanie atraktivity práce v oblasti školstva, poukázal pri tom na úbytok pedagogických i nepedagogických pracovníkov v školstve.

Pavel Ondek

Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek
Zdroj: SITA Autor: Marko Erd

Aktuálne už OZ školstva spolu s ministerstvom hľadá možnosti, ako atraktivitu práve v školstve zvýšiť. V tomto kontexte spomenul regionálne príspevky pre pedagógov.

Ondek tiež poznamenal, že na regionálne príspevky pre pedagógov nemajú rovnaký názor, školskí odborári to nevnímajú ako vhodné riešenie a cítia v ňom diskrimináciu, ktorá spočíva ako vo veľkej rozdielnosti výšky príplatkov v jednotlivých regiónoch, tak aj v tom, že príplatky sa netýkajú všetkých zamestnancov, iba pedagogických a odborných zamestnancov v rámci regionálneho školstva.

Regionálne príspevky pre pedagógov sa netýkajú materských škôl, základných umeleckých škôl, školských klubov detí, a napríklad ani jedální. Preto rezort školstva hľadá nové možnosti a jednou z nich je zavedenie kompenzačného príplatku v budúcnosti. „Ešte nevieme konkrétne, čo všetko to bude obnášať, pretože metodika ešte nie je na svete, ale budeme o týchto veciach hovoriť. My tvrdíme jedno – že najlepšou motiváciou pre všetkých pedagogických zamestnancov, tých, ktorí sú na školách, alebo tých, ktorí chcú prísť učiť, aby mali silnú motiváciu, je to, aby videli to navýšenie platu.“

Ondek akcentoval i samotné sociálne postavenie zamestnancov. Ajj týmto požiadavkám sa minister so svojím tímom venuje. Zvýšeniu atraktivity učiteľského povolania by podľa Ondeka mohla prispieť i možnosť zabezpečiť nájomné byty, najmä pre pedagogických a odborných zamestnancov, ale napríklad i vyučujúcich vysokých škôl.

O regionálnych príspevkoch pre pedagógov sme vás informovali v našich článkoch

Školskí odborári považujú regionálne príplatky pre učiteľov za diskriminačné

Prezident Slovenskej komory učiteľov kritizuje regionálne príplatky pre pedagógov

 

Rezort školstva aj po nástupe ministra Druckera pokračuje v načatých reformách. Šéf rezortu školstva vytvoril poradný orgán pre napĺňanie programového vyhlásenia vlády v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a dal im možnosť, aby do tímov nominovali svojich zástupcov, čo aj učinili.

„Počet týchto tímov je 40. My sme nominovali do 29 tímov našich odborníkov z praxe. Keď hovorím o inováciách, tak sú to veci, ktoré sa týkajú napríklad strategickej komunikácie, motivačného odmeňovania, predprimárnej výchovy, kvality učebných materiálov, duševného zdravia, výchovy a vzdelávania, kvalitnejších maturít, určitých legislatívnych zmien, ale aj veci týkajúce sa vysokých škôl.“

V prípade vysokých škôl išlo o zvyšovanie atraktivity vysokých škôl, bakalárskeho štúdia, či o rozvoj doktorandského štúdia. V neposlednom rade Ondek spomenul projekt Aktívnej školy a podpory mládeže, ale aj ďalšie záležitosti, napríklad digitálne vybavenie škôl a infraštruktúru.

Ako vhodný krok ministerstva Ondek zhodnotil pripravovanú zmenu spôsobu financovania materských škôl a školských klubov detí. Podotkol, že vnímajú, že na tento krok majú zriaďovatelia, respektíve zástupcovia samospráv, rôzne názory. Pripustil, že ide o zásah do podielových daní.

„Bola to naša požiadavka, aby štát zabezpečoval osobné náklady všetkých zamestnancov. Oni zobrali teraz, že aj bežné výdavky,“ vysvetľuje predseda OZ školstva. Dodal, že v rezort školstva je momentálne odborný tím, ktorí sa tejto problematike venuje, cieľom je, aby bolo s riešením spokojné ako ministerstvo, tak aj zriaďovatelia a odbory.

Prečítajte si: Minister školstva zhrnul svoj prvý rok vo funkcii

Častá výmena ministrov školstva

Ondek praje Druckerovi, aby vydržal vo funkcii celé štyri roky. V tomto smere spomenul, že ide o 25. ministra školstva v histórii Slovenskej republiky a za veľmi zlé označil, ak sa ministri menia v rámci jedného volebného obdobia.

„Doteraz školstvo bolo niekde na periférii záujmu vlády. Nikdy nebolo poriadnou prioritou. U pána Druckera vidieť, že to chce presadiť, aby sa školstvo skutočne stalo prioritou,“ myslí si Ondek. Zdôraznil ale, že na to je potrebná aj finančná podpora a pomoc od jeho kolegov z vlády, najmä ministra financií.

Predseda OZ školstva dodal, že by boli radi, ak by sa Druckerovi podarilo zabezpečiť zvýšenie platov pre všetkých zamestnancov školstva tak, ako to deklaruje aj programové vyhlásenie vlády. Zdôraznil, že si uvedomujú stav verejných financií. Výšku zvýšenia nevedel špecifikovať. „V návrhu kolektívnej zmluvy je požiadavka na desať percent od septembra, ďalších desať percent od januára 2025,“ uviedol, no dodal, že nevedia, či to bude realizovateľné a uvidia, čo prinesie druhé kolo kolektívneho vyjednávania približne v polovici júla.

 

Zdroj: SITA

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár