Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Ministerstvo školstva vytvorí varovný systém pred predčasným ukončením povinnej školskej dochádzky

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky chce vytvoriť systém včasného varovania pred predčasným ukončením povinnej školskej dochádzky. Ku školskému roku 2028/2029 má byť pripravený na implementáciu na všetkých základných a stredných školách na Slovensku. 

„Žiaci, ktorí školu opustia skôr, než získajú výučný list alebo maturitu, majú značné ťažkosti s uplatnením na pracovnom trhu, pričom ich miera nezamestnanosti dosahuje takmer 80 percent. Navyše, štát prichádza ročne odhadom o 50 miliónov eur,“ upozornilo ministerstvo. Včasnou identifikáciou a intervenciami sa podľa ministerstva môže výrazne znížiť počet žiakov, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku.

Prečítajte si: Slovensko bude mať národnú správu o duševnom zdraví žiakov a študentov

Z rezortu avizovali, že projekt bude prebiehať štyri roky a je rozdelený do štyroch fáz. Prvá fáza sa zameria na hĺbkové skúmanie príčin predčasného ukončenia školskej dochádzky. Na základe získaných dát a zahraničných skúseností bude v druhej fáze vyvinutá slovenská verzia systému včasného varovania, ktorá sa následne overí na dvoch desiatkach pilotných škôl.

Počas pilotnej fázy budú tzv. oblastní koordinátori úzko spolupracovať s triednymi učiteľmi a členmi školských podporných tímov, aby poskytli žiakom v riziku predčasného ukončenia školskej dochádzky cielenú podporu. Na základe dvojročných terénnych skúseností majú byť vypracované praktické metodiky a analytické materiály, ktoré budú slúžiť na plošné zavedenie systému.

„V záverečnej fáze sa bude klásť dôraz na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí budú vyškolení na praktické využitie systému včasného varovania a podporných opatrení. Ku školskému roku 2028/2029 bude systém pripravený na implementáciu na všetkých základných a stredných školách na Slovensku.“

Na projekt je alokovaných 7 miliónov eur a zastrešuje ho Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie.

 

Zdroj: TASR

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár