Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Podľa zamestnávateľov treba na školách skvalitniť výučbu matematiky

chlapec počíta príklady z matematiky

Republiková únia zamestnávateľov upozornila, že je potrebné zvýšiť kvalitu matematického vzdelávania v regionálnom školstve a realizovať viaceré opatrenia a systémové zmeny. Toto upozornenie prišlo je reakciou na vyhlásenie ministerstva školstva, ktoré zvažuje prípadné zavedenie povinnej maturity z matematiky.

Tento rok z matematiky maturovalo len 11,6 percenta všetkých maturantov, čo je podľa zamestnávateľov alarmujúco nízke číslo.

„Matematika je základ pre všetky technické a prírodné vedy, rozvíja však analytické myslenie, ktoré je dôležité aj pre štúdium na vysokých školách humanitného zamerania. Nezostáva nám nič iné, ako zásadne skvalitniť matematické vzdelávanie v regionálnom školstve a prijať systémové opatrenia, medzi ktoré určite patrí aj zavedenie povinnej maturity z matematiky,“ vysvetlil prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský.

Zamestnávatelia odporúčajú zmeniť spôsob a skvalitniť výučbu matematiky a zvýšiť počet hodín matematiky v štátnom vzdelávacom programe základných a stredných škôl. Taktiež vytvárať nové inovatívne učebnice matematiky a podporné učebné materiály a ďalšie. Nevyhnutné je podľa nich zároveň prijať opatrenia na skvalitnenie ďalšieho vzdelávania učiteľov, ako aj prípravy budúcich učiteľov.

Prečítajte si: Až dve tretiny stredoškolákov chcú ísť študovať na vysokú školu

Ministerstvo školstva už dokonca plánuje zaviesť povinnú maturitnú skúšku z matematiky

Rezort školstva zvažuje prípadné zavedenie povinnej maturitnej skúšky z matematiky. Študenti by si mohli podľa ministra školstva Tomáša Druckera vyberať z viacerých úrovní maturity z matematiky. Náročnejšiu úroveň by mohli absolvovať napríklad budúci študenti technických odborov vysokých škôl.

Ministerstvo školstva zvažuje zavedenie povinnej maturitnej skúšky z matematiky

 

Zdroj: TASR

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár