Začnite písať

RODIČOVSTVO

Deti vo veku 3 až 4 roky začínajú s prvými klamstvami, ale prečo?

Prečo deti v 3 až 4 rokoch začínajú s klamaním

Klamanie u detí je svojim spôsobom zaujímavá, no náročná téma. Vo veku 3 až 4 roky deti začínajú s prvými pokusmi o klamstvo, no ich úmysly sú často ďaleko od dospeláckeho vnímania nečestnosti. Prečo teda také malé deti klamú a ako by sme to mali chápať?

Počiatky klamstva

Klamanie začína v momente, keď deti zistia, že rodičia a ostatní dospelí nemôžu priamo vidieť ich myšlienky alebo zážitky. Toto uvedomenie prichádza približne okolo troch až štyroch rokov ich života a otvára dvere k experimentovaniu s pravdou a nepravdou. Deti sú v tomto veku prirodzene zvedavé a testujú reakcie svojho okolia na rôzne situácie, vrátane tých, keď povedia niečo nepravdivé.

Motivácie klamania

Fantázia verzus realita

Vo veľmi mladom veku je pre deti ťažké rozlíšiť, kde končí realita a začína ich bohatý vnútorný svet. Často ich klamstvá nie sú vedomé alebo úmyselné, ale sú vyjadrením ich predstáv.

Hranie sa s novonadobudnutou schopnosťou

Keď deti zistia, že môžu ovplyvňovať, čo si o nich dospelí myslia, môže ich to lákať k experimentovaniu s tým, čo sa stane, keď povedia niečo nepravdivé.

Klamanie u 3 až 4 ročných detí

canva/ sergeynovikov

Vyhnúť sa trestu

Často klamú, aby sa vyhli negatívnej reakcii alebo trestu za niečo, čo urobili. Toto je jedno z prvých pragmatických použití klamstva.

Získanie pozornosti

Niekedy môžu deti klamať jednoducho preto, aby získali pozornosť dospelých či už pozitívnu alebo negatívnu.

Prečítajte si: Prečo malé deti nerozumejú irónii, sarkazmu a metaforám?

Vhodné reakcie na klamstvá detí vo veku 3 až 4 roky

Pri výchove malých detí je dôležité zaoberať sa ich klamstvami citlivo a primerane veku. Tresty za klamstvo v tomto veku nie sú efektívne a môžu byť kontraproduktívne. Namiesto toho je vhodnejšie zamerať sa na rozvoj komunikačných zručností a pochopenie medzi pravdou a nepravdou. Tu je niekoľko stratégií:

Porozumenie pohľadu dieťaťa

Ak dieťa tajne zje čokoládu a potom to poprie, zatiaľ čo má ešte čokoládu okolo úst, nejde o zlého človeka. Skôr sa snaží vyhnúť priznaniu, že niečo urobilo, čo by nemalo.

Klamanie u detí v predprimárnom veku

canva/ Getty Images Signature

Návrh alternatívy

Modelujte správanie, aké by ste očakávali od svojho dieťaťa. Ak dieťa poprie zodpovednosť za rozliatu šťavu, ponúknite papierový uterák a navrhnite: „Poďme to spolu utrieť.“ Tým sa vyhnete konfrontácii a sústredíte sa na riešenie problému.

Diskusia o dôsledkoch klamstva

Vysvetlite, prečo je klamstvo škodlivé a ako môže poškodiť vzťahy a dôveru, ale udržiavajte diskusiu stručnú, aby ste dieťaťu nevyvolali pocit viny alebo hanby.

Dôslednosť

Dôsledné dodržiavanie pravidiel je kľúčové, obzvlášť ak sú klamstvá dieťaťa späté s testovaním hraníc.

Pochopenie, prečo deti v tomto veku klamú, nám pomáha byť lepšími rodičmi a pristupovať k ich pochybeniam s väčšou empatiou a porozumením. V tomto veku je dôležité vytvárať prostredie, kde sa deti cítia bezpečne a neboja sa slobodne vyjadriť svoje skutočné pocity a skúsenosti. Vedenie detí k pravdivosti je dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje trpezlivosť, pochopenie a konzistentnú podporu.

Motivácie klamania u 3 až 4 ročných detí

canva/ Getty Images Signature

Zdroj titulnej foto: canva/macniak

Zdroj článku: Why do kids lie?

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár