Začnite písať

RODIČOVSTVO

Prečo malé deti nerozumejú irónii, sarkazmu a metaforám?

porozumenie irónie a sarkazmu u detí

Malé deti sa učia a rozvíjajú neuveriteľným tempom, ale niektoré komplexnejšie jazykové formy ako irónia, sarkazmus a metafory sú pre ne dlhšie nepochopiteľné. Toto je dané ich konkrétnym a priamym spôsobom myslenia, ktorý sa sústredí na doslovné chápanie sveta. Aby deti mohli správne pochopiť a interpretovať tieto jazykové formy, je nevyhnutný rozvoj abstraktného myslenia, empatie, teórie mysle a jazykovej gramotnosti. Tieto schopnosti sa postupne vyvíjajú cez sociálne interakcie a osobné skúsenosti. Rozumieť tomuto vývoju nám pomáha efektívnejšie podporovať ich jazykové a sociálne zručnosti.

Kognitívny vývoj: Konkrétne vs. abstraktné myslenie

Jedným z hlavných dôvodov je, že malé deti myslia veľmi priamo a konkrétne. Podľa známeho švajčiarskeho psychológa Jeana Piageta deti do približne 7 rokov nedokážu premýšľať abstraktne. To znamená, že chápu svet taký, aký vidia a zažívajú. Napríklad, keď im poviete, že „pršia mačky a psy,“ predstavujú si skutočné zvieratá padajúce z neba. Na pochopenie irónie a sarkazmu, ktoré často zahŕňajú skryté alebo opačné významy, je potrebné abstraktné myslenie. Tento spôsob myslenia sa vyvíja až neskôr, keď deti začnú lepšie chápať zložitejšie a menej doslovné koncepty.

Kontext a zámer: Jazyková gramotnosť

Irónia a sarkazmus si vyžadujú pochopenie kontextu a zámeru hovoriaceho. Deti musia pochopiť, že slová môžu mať rôzne významy v rôznych situáciách. To znamená, že musia rozpoznať, kedy niekto hovorí jedno a myslí iné. Táto jazyková gramotnosť sa rozvíja s časom, keď deti získavajú viac skúseností s jazykom a sociálnymi interakciami.

prečo deti nerozumejú sarkazmu, irónii či metaforám?

canva/ Pexels

Empatia a teória mysle

Ďalším kľúčovým aspektom je vývoj empatie a teórie mysle. Teória mysle je schopnosť pochopiť, že iní ľudia majú svoje vlastné myšlienky a pocity, ktoré sa môžu líšiť od našich vlastných. Táto schopnosť je kritická pre pochopenie irónie a sarkazmu, pretože tieto formy komunikácie často zahŕňajú rozdiel medzi tým, čo sa hovorí a tým, čo sa myslí. Tento vývoj zvyčajne nastáva okolo veku 4-5 rokov, ale úplné pochopenie a aplikácia môže trvať dlhšie.

Prečítajte si: Ako u detí zlepšiť čítanie s porozumením?

Sociálne skúsenosti a učenie

Deti sa učia jazyk a komunikačné normy cez interakcie so svojimi rodičmi, rovesníkmi a inými dospelými. Vystavenie rôznym formám komunikácie, vrátane irónie a sarkazmu, im pomáha rozvíjať schopnosť tieto formy rozlišovať. Avšak, bez dostatočných sociálnych skúseností a explicitného vysvetlenia, môže byť pre deti ťažké pochopiť tieto jemnosti reči.

Pochopenie irónie, sarkazmu a metafor je komplexná zručnosť, ktorá sa vyvíja počas detstva. Je to proces, ktorý závisí od kognitívneho vývoja, jazykovej gramotnosti, empatie a sociálnych skúseností. Uvedomenie si týchto mechanizmov nám môže pomôcť lepšie podporiť deti v ich jazykovom a sociálnom rozvoji a zároveň nám pripomína, že trpezlivosť a opakovanie sú kľúčové v procese učenia.

Prečítajte si, ako kognitívny vývoj detí ovplyvňuje ich porozumenie irónii, sarkazmu a metaforám. A ako to súvisí s ďalšími inými vecami.

canva/ Pexels

 Zdroj titulnej foto: canva/ pixabay

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár