Začnite písať

Aktuálne informácie pre rodičov

Škola pre mladých lídrov učí deti rétorike

dieťa a notebook

Projekt Škola pre mladých lídrov, ktorý pripravuje Úrad komisára pre deti, je zameraný na detské práva, konkrétne na právo detí vyjadrovať sa k veciam, ktoré sa ich týkajú, a na rozvoj rétorických a organizačných schopností. Tento projekt má podporovať mladých lídrov aj zo sociálne znevýhodneného prostredia.

„Doteraz mali mladí možnosť vyjadrovať sa k rôznym témam, no teraz chceme poskytnúť nadstavbu pre tých, ktorí by chceli byť lídrami pre rôzne skupiny a reprezentovať ich záujmy a postoje, vypracovávať odporúčania, s ktorými by mohol štát pracovať aj pri legislatívnych zmenách a podobne.“

Prečítajte si: Na Slovensku sa spúšťa projekt Akadémia prevencie šikany

Projekt bude zahŕňať podporu lídrov z radov detí, žiakov, študentov, ukrajinských detí, detí so zdravotným znevýhodnením, detí z centier pre deti a rodiny, aj rôznych ďalších skupín, ktoré potrebujú zvýšenú pomoc.

Naučte svoje deti, že požívanie alkoholu neprospieva ich zdraviu a prináša iba negatívne dôsledky do ich životov

canva/ Africa images

Detská participácia všeobecne prebieha v dvoch rovinách

Prvá rovina umožňuje deťom vyjadrovať sa k problémom, ktoré ich ovplyvňujú. Druhá rovina spočíva v tom, že mládež si vyberá svojich vlastných lídrov a tí formujú rôzne oblasti.

„Na rozdiel od mládežníckych parlamentov, ktoré napríklad priamo ovplyvňujú rozhodnutia obcí a miest, tu pôjde o podporu líderských schopností detí, ktoré môžu reprezentovať napríklad v oblasti detských práv celé cieľové skupiny detí.“

Prvý ročník tohto projektu sa bude konať 19. až 23. augusta.

 

Zdroj: TASR

Tagy

Zanechaj nám svoj komentár