Vedomé rodičovstvo je ťažšie, ako sa zdá

Share

Vedomé rodičovstvo je trendom na všetkých sociálnych sieťach. Aj keď má tento výchovný štýl svoje výhody, nie je vždy ľahké ho dodržiavať. Čo naň hovoria odborníci a prečo by ste sa nemali cítiť zle, ak vám vedomé rodičovstvo nefunguje?

Vedomé rodičovstvo, nazývané aj rešpektujúce rodičovstvo alebo kontaktné rodičovstvo je prístup, ktorý sa sústreďuje na emócie dieťaťa a je založený na vytváraní podporného vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. Je to ochota pracovať so svojím dieťaťom tak, ako sa vyvíja, a vidieť ho také, aké je.

Myšlienka vedomého rodičovstva znie teoreticky skvele. Vychovať šťastné, sebavedomé a dobre naladené dieťa, ktoré rozumie svojim vlastným emóciám, je určite cieľom mnohých rodičov. V klinickej praxi, kde rodinný psychológ pracuje individuálne s rodičom a dieťaťom, by sa tento výsledok určite dosiahol rýchlejšie. Ak však návody nájdete častejšie na Facebooku alebo Instagrame, tak ako to robí väčšina z nás, vedomé rodičovstvo sa môže zdať nedosiahnuteľnou utópiou.

Zostať pokojný a sústredený a súčasne overiť emócie, najmä počas vysoko stresových situácií, môže u mnohých rodičov vyvolať pocit, že zlyhávajú. Je to obzvlášť znepokojujúce, keď spoločenský rozruch okolo vedomého rodičovstva znie, že je to tá najdôležitejšia vec, ktorú môžete pre svoje deti urobiť. V skutočnosti odborníci tvrdia, že aj keď nebudeme môcť byť vždy milí rodičia, podstatnou súčasťou filozofie je aj to, aby naše deti videli, že aj my robíme chyby.

Pomáha to deťom vnímať samých seba ako tých, ktorí majú právomoc rozhodovať o svojich vlastných životoch, a robí ich to odolnejšími ,“ hovorí Petal Modestová, expertka na vedomé rodičovstvo. Praktiku vedomého rodičovstva navrhla Sarah Ockwell-Smith vo svojej publikácii The Gentle Parenting Book z roku 2016. 

Vedomé rodičovstvo má svoje hranice

Nemožno poprieť výhody, ktoré môže priniesť rešpektujúce rodičovstvo. Realita je však taká, že to zahŕňa očakávania, ktoré môžu byť pre mnohých rodičov pri výchove vyčerpávajúceV porovnaní s väčšinou iných výchovných štýlov je vedomé rodičovstvo často časovo náročné. Neexistuje žiadna premisa príčiny a následku ako pri autoritatívnom rodičovstve, kde dieťa poruší pravidlo a za to dostane trest. Vnímavé rodičovstvo si vyžaduje viac času a oddanosti, pretože ide o investíciu do overenia pocitov vášho dieťaťa, stanovenia zdravých hraníc, vyvodzovania dôsledkov, ktoré sú logické vzhľadom na situáciu, a reagovania na situáciu a vaše dieťa bez toho, aby ste boli povoľní a nechali dieťa, aby určilo pravidlá.

Ale čas a chvíle bez stresu sú luxus, ktorý mnohí rodičia nemajú. To platilo najmä počas pandémie, keď úroveň rodičovského stresu prudko stúpla z dôvodu straty zamestnania, potravinovej neistoty a zvýšenej rodičovskej záťaže. Výskum ukazuje, že vyššia úroveň stresu môže viesť k agresívnym formám disciplíny. 

Rešpektujúce rodičovstvo nie je pre každé dieťa

Zatiaľ čo typicky sa rozvíjajúce deti sa môžu cítiť bezpečne, keď sú ich emócie strachu a vyhýbania sa brané do úvahy, deti, ktoré sú neurodiverzné, nie vždy vnímajú rovnaké výhody. Pojem neurodiverzita bol prvýkrát použitý koncom deväťdesiatych rokov austrálskou sociologičkou Judy Singerovou. Spočiatku ním boli pomenúvaní len ľudia s poruchou autistického spektra, teda autisti alebo ľudia s Aspergerovým syndrómom, ale neskôr sa k nim pridali aj iné neurologické odlišnosti, napríklad dyslexia, porucha pozornosti, či schizofrénia.

Tieto deti sú niekedy príliš pripútané k svojim zónam komfortu, takmer do bodu, keď sa pre nich stávajú väzením,“ hovorí Robyn Koslowitz, Ph.D., klinická psychologička z Lakewood, New Jersey. „Verím, že existuje most medzi vedomým rodičovským prístupom a neurodiverzitou – a myslím si, že tento most je súhlas. Povedať dieťaťu: „Chceš, aby som ti pomohol splniť túto výzvu? To bude znamenať, že ti pomôžem vyjsť z tvojej komfortnej zóny.“ . A to môže znamenať použitie stimulov alebo iných prístupov, na ktoré sa zvyčajne nemyslí, keď uvažujeme o rešpektujúcom rodičovstve.

Dať zbohom minulosti nie je ľahké

Pre mnohých rodičov vychovaných tradičnejšími autoritatívnymi štýlmi je jedným z veľkých problémov rešpektujúceho rodičovstva aj odnaučenie sa týchto generačných rodičovských prístupov. Ak vaše dieťa hodí kúsok brokolice po svojom súrodencovi počas večere, môže to byť vnútorná reakcia chytiť dieťa za ruku a povedať: „Jedlom sa nehádže!“, ak by vám to vaši rodičia urobili.

Naša kultúra nás učí, že naše deti sa musia vedieť správať, poslúchať nás. Nájdenie inej cesty, ako je vedomé rodičovstvo, môže priniesť úľavu. Ak je vaše dieťa svedkom vašej reakcie, na ktorú nie ste hrdí, nebojte sa priznať a povedať: „Je mi ľúto, že som stratil nervy.“

Je v poriadku nebyť po celý čas vedomým rodičom

Realita je taká, že rodičovstvo je ťažké bez ohľadu na štýl alebo prístup, ktorý si zvolíte, a je pravdepodobné, že nakoniec to aj tak bude kombinácia viacerých. Uznanie toho, že je to náročné a zároveň si nájsť čas na rozpoznanie svojich vlastných potrieb a pocitov, a pochopenie, že každé dieťa je jedinečné, to môže urobiť o niečo prehľadnejším.

A pamätajte, že vedomé rodičovstvo nie je niečo, čo musíte robiť vždy správne. Veď to by bolo nemožné. Máte nároky na svoj čas, máte problémy, máte starosti. Nežite v ilúzií, že dokážete byť vedomým rodičom každú minútu dňa. Ale môžete si toho byť vedomý a vďaka tomu menič svoj prístup stále viac a viac.

Zdroj: parents.com

Foto: freepik.com

Páčil sa vám tento článok? Pozdieľajte ho ďalej alebo ho podporte milým komentárom. 🙂

1 Comment

10 tipov ako byť pokojným rodičom vďaka technikám vedomého rodičovstva » Akčné mamy 6 júna, 2022 - 11:00 am

[…] ako byť pokojným rodičom vďaka technikám vedomého rodičovstva Redakcia 4 júna, 2022 Vedomé rodičovstvo je ťažšie, ako sa zdá Redakcia 30 mája, 2022 Otcovia budú […]

Post Comment