Začnite písať

Selektívny mutizmus
RSV
endometrióza
Dysmúzia
ekzém
Dysfázia[1]
Dyspinexia
detská mozgová obrna
Siedma choroba známa aj ako „RUKY, NOHY, ÚSTA“
imunita
Piata choroba: Vírusová nástraha s kožnými prejavmi
chore deti, prevencia, imunita, inhalovanie
janitorová
child sick