Začnite písať

Tereza Biziková a Marek Fašiang s dcérou
tvoriť a ľúbiť