Začnite písať

dievča s detskou mozgovou obrnou a mama
oči