Začnite písať

deti v škole s učiteľkou
deti v škôlke