Začnite písať

Kedy_sa_vyskytuje_dysfázia_u_detí[1]
rodina
svalová hypotónia
mama a bábätko
dieťa inhaluje
delfín
dvojičky
dievča s detskou mozgovou obrnou a mama
Soňa Johanesová